PCI i PCIE kartice

SERIAL PORT PCI-E KARTICA -ST-LAB
SERIAL PORT PCI-E KARTICA -ST-LAB

SERIAL PORT PCI-E KARTICA -ST-LAB

Serijski port: 2 x 9 pin M sučelje Brzina prijenosa: 115200bps Ugrađen 16c550 UART sa 16-byte FIFO primopredajnikom Podržani Operacijski sustavi: Windows XP/Vista/7 Uključen CD s upravljačim programim...